FILOZOFIA MONTESSORI

Filozofia Montessori pozwala dziecku na rozwój w indywidualnym tempie i zgodnie z jego zainteresowaniami. Nauczyciele jako przewodnicy zachęcają i pomagają zgłębiać wiedzę nie w sposób ujednolicony dla wszystkich dzieci, ale spersonalizowany i dający czas na utrwalenie materiału i wiedzy.

PROGRAM

Program przedszkolny Montessori jest zbliżony do nauczania akademickiego. Szczególną uwagę zwraca na matematykę i język, a także na bogactwo kulturowe zarówno Europy jak i całego świata. Wspólne wycieczki terenowe pozwalają poznawać przyrodę w naturalnym środowisku.

Maria Montessori świadomie stworzyła pedagogikę przystosowaną do różnych stylów uczenia się. Każdy człowiek jest inny, dlatego program przedszkola dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, a tworzą go zaangażowani i kompetentni nauczyciele Montessori, którzy pomogą Twojemu dziecku rozwinąć zdolność uczenia się.

KADRA

Nad naszą kadrą oraz realizacją programu czuwa Polskie Stowarzyszenie Montessori, które objęło nasze przedszkole patronatem.

Dzięki współpracy którą nawiązujemy z rodzicami dzieci możemy zaoferować więcej niż podstawowe usługi edukacyjne i opiekuńcze. Koncentrujemy się na każdym dziecku dbając o kreatywny program nauczania, który obejmuje materiały Montessori, czytanie, komunikację, matematykę i odkrycia

PROGRAM

Uczymy nie tylko szacunku do drugiego człowieka, ale również do rzeczy. Nasze sale są wyposażone w materiały najwyższej jakości i zachęcają do codziennej aktywności. Wykonane są tylko z naturalnych surowców, najczęściej drewna olchowego. Pomieszczenia przedszkolne zapewniają przestrzeń do rożnych aktywności w zakresie:

  • ŻYCIA PRAKTYCZNEGO
  • KSZTAŁCENIA ZMYSŁÓW POPRZEZ SENSORYKĘ
  • EDUKACJI JĘZYKOWEJ
  • EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
  • EDUKACJI PRZYRODNICZEJ, KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ
  • EDUKACJI KOSMICZNEJ

Podstawową zasadą Metody Montessori jest wprowadzenie nowych tematów, przy jednoczesnym wzmacnianiu wcześniej zdobytych umiejętności. Zawsze dostarczamy dziecku nowe wyzwania, dlatego staje się „specjalistą” w takich dziedzinach jak umiejętności matematyczne, językowe i przyrodnicze, które są na bieżąco utrwalane.
Dzieci nie nudzą się w programie Montessori – rozwija się on wraz z nimi, spotyka je tam, gdzie są i prowadzi do miejsca, w którym chciałyby się znaleźć.

MATERIAŁY I SALE MONTESSORI

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek posiada ogromne możliwości intelektualne, dlatego w naszym przedszkolu najważniejszy jest wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka.

Wierzymy, że tworząc odpowiednio stymulujące środowisko, obdarzając dziecko wolnością i pozwalając na samodzielność w pełni rozwijamy jego talenty oraz wzmacniamy jego osobisty potencjał.

 

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości”.

– Maria Montessori

 

Czym jest dla nas Montessori

Maria Montessori twierdziła, że poznając świat „dziecko staje się budowniczym samego siebie”. Chcąc odpowiedzieć na tę naturalną potrzebę codziennie stwarzamy przestrzeń, dajemy czas i szacunek potrzebne do tego, by każde dziecko mogło rozwinąć swój osobisty potencjał na bezpiecznym gruncie. W wolności wyboru i samodzielności wspieramy rozwijające się talenty. Poprzez empatyczną obecność towarzyszymy dzieciom w poszukiwaniu i odkrywaniu własnego potencjału i znalezieniu swojej wewnętrznej siły.

Na czym polega pedagogika Montessori?